Tuesday, June 5, 2012

Akses Bernama BLIS di dalam Ezproxy

Assalamualaikum/Salam sejahtera para pengguna perpustakaan yang dihormati sekalian,

Akses Bernama BLIS di dalam Ezproxy telah dikeluarkan kerana masalah pengesahan pengguna / authentication. Sehingga masalah ini di atasi, kaedah untuk mengakses Bernama BLIS adalah menggunakan username dan password yang boleh didapati menerusi pustaka@upsi.edu.my.

Sekian, dimaklumkan.

Unit Teknologi Maklumat
Perpustakaan Tuanku Bainun