Thursday, December 8, 2016

Lawatan Sambil Belajar Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan sambil belajar daripada pelajar-pelajar Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kampus Puncak Perdana, Shah Alam pada 8hb Disember 2016. Lawatan terdiri daripada 68 orang pelajar dan seorang pensyarah pengiring.

Pelajar berada di dalam Auditorium Perpustakaan

Taklimat perpustakaan disampaikan oleh Ketua Unit Promosi dan Seranta
Suasana di dalam auditorium
Pelajar mendengar taklimat
Wakil pelajar UiTM
Bertukar-tukar cenderahati
Lawatan sekitar perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan

Lawatan berpandu dan penerangan oleh Pustakawan
Kaunter Sumber Media dan Audiovisual Aras 4, Perpustakaan
Penerangan oleh pustakawan di bilik tayangan, Unit Sumber Media, Aras 4

Bahagian Koleksi novel, aras 4

Bersama Ketua Unit Promosi dan Seranta

Lawatan berpandu dan penerangan oleh Pustakawan

Meja Penasihat Pembaca, Aras 1

Knowledge Cafe, Aras 1

Penerangan di Bahagian Perolehan oleh Pustakawan Bahagian
Penerangan oleh pustakawan Bahagian Pengkatalogan
Kakitangan Bahagian Pengkatalogan menunjukkan cara untuk meletakkan 'barcode' pada buku
Penerangan mengenai proses kerja di Bahagian Pengkatalogan
Penerangan oleh pustakawan di Bahagian Perkhidmatan

Perkhidmatan yang terdapat di dalam perpustakaan iaitu penggunaan komputer untuk melayari internet secara percuma yang terdapat di Knowledge Cafe, Aras 1
Pelajar melihat model bangunan perpustakaan
Bergambar kenangan di hadapan bangunan perpustakaan

Wednesday, December 7, 2016

Lawatan Yayasan Sapta Bangun Persada, Indonesia

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada Yayasan Sapta Bangun Persada pada 7hb Disember 2016. Lawatan terdiri daripada 4 orang pelawat dan diiringi oleh seorang pensyarah daripada Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK).

Taklimat di sampaikan oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Sokongan dan Akademik dan Seranta (BPSA)

Teabrary di Aras 1, Perpustakaan

Lawatan berpandu oleh Ketua Bahagian BPSA

Aras 4, Perpustakaan
Lawatan berpandu oleh Ketua Bahagian BPSA
Penerangan diberikan sepanjang lawatan
Pensyarah (FSKIK) pengiring pelawat

Bergambar kenangan

Thursday, December 1, 2016

Lawatan Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah, Singapura

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah, Singapura pada 1hb Disember 2016. Lawatan terdiri daripada 30 orang pelajar dan guru pengiring.

Taklimat perpustakaan disampaikan oleh Pustakawan Kanan

Pelawat mendengar taklimat di luang legar Aras 1, Perpustakaan

Kakitangan daripada Fakulti Sains Kemanusiaan turut serta mengiringi pelawat

Taklimat dan penerangan mengenai perpustakaan serta sesi soaljawab

Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan sekitar perpustakaan
Kakitangan daripada Fakulti Sains Kemanusiaan turut serta mengiringi pelawat
Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan berpandu di bawa oleh kakitangan fakulti

Thursday, November 24, 2016

Lawatan Delegasi Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada Delegasi Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia pada 24hb November 2016. Lawatan teridiri daripada 30 orang pelawat

Pelawat daripada UNNES
Lawatan berpandu dan penerangan oleh Pustakawan Kanan
Ruang bacaan Aras 4, Perpustakaan
Mendengar penerangan mengenai perpustakaan
Lawatan berpandu dan penerangan oleh Pustakawan Kanan
Lawatan berpandu dan penerangan oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Sokongan Akademik dan Seranta

Bahagian novel, Aras 4, Perpustakaan
Lawatan berpandu dan penerangan oleh Pustakawan Kanan di setiap aras perpustakaan

Bahagian Koleksi Terbuka, Perpustakaan
Lawatan berpandu dan penerangan oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Sokongan Akademik dan Seranta

Koleksi Tesis, aras 2 Perpustakaan

Melihat tesis yang terdapat di dalam Koleksi Tesis, aras 2, Perpustakaan

Penerangan di Knowledge Cafe, Aras 1, Perpustakaan
Bergambar kenangan di dalam kawasan perpustakaan