Wednesday, February 1, 2017

Lawatan Sekolah Hatyai Wittaya Karn, Songkhla, Thailand

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan dari para pelajar Sekolah Hatyai Wittaya Karn Songkhla, Thailand pada 1hb Februari 2017. Lawatan terdiri daripada 18 orang pelajar

Pelajar mendengar taklimat perpustakaan

Taklimat perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Pustakawan

Penerangan di terminal OPAC, Aras 1

Pelajar mendengar penerangan mengenai pencarian bahan melalui sistem OPAC

Pembantu Pustakawan menerangkan dengan terperinci kaedah pencarian bahan di dalam perpustakaan

Pelajar di bawa ke kawasan Teabrary, Aras 1

Penerangan mengenai Mesin Pinjam Layandiri

Di hadapan bilik Koleksi Tesis, Aras 2

Ruang bacaan jurnal dan majalah di Aras 2

Pelawat melihat permandangan UPSI dari dalam perpustakaan

Bergambar kenangan di dalam perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan
Bilik Sumber Media, Aras 4
Bilik Koleksi Sumber Media, Aras 4

Pembantu Pustakawan menunjukkan cara-cara melihat mikrofilem di Bilik Sumber Media, Aras 4

Wednesday, January 25, 2017

Lawatan Universitas Al-Muslim, Aceh

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan pelajar dari Universitas Al-Muslim, Aceh pada 25 Januari 2017. Lawatan terdiri daripada 8 orang

Lawatan berpandu dan penerangan oleh Pustakawan

Penerangan mengenai bilik karel
Bilik karel yang terdapat disetiap aras perpustakaan
Pelawat mendengar penerangan pustakawan

Ruang bacaan bahagian Sumber Media, Aras 4

Melihat koleksi sumber media yang terdapat di Perpustakaan Tuanku Bainun

Lawatan sekitar perpustakaan
Koleksi Hasil Penyelidikan di dalam Bilik Pascasiswazah, Aras 3

Pelawat melihat koleksi di dalam Bilik Pascasiswazah

Antara Koleksi Penyelidikan yang terdapat di perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan
Penerangan mengenai penyusunan buku di rak

Bergambar kenangan

Koleksi tesis dan arkib universiti
Melihat koleksi tesis di bilik tesis, Aras 2
Knowledge Cafe, Aras 1

Pelawat melihat sekitar Knowledge Cafe
Teabrary, Aras 1

Sekitar Teabrary

Berhenti rehat dan minum di Teabrary

Tuesday, January 24, 2017

Lawatan Delegasi Universiti Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan dari Universiti Muhammadiyah Gresik, Indonesia pada 24 Januari 2017. Lawatan terdiri daripada 10 orang pelawat.

Taklimat ringkas perpustakaan disampaikan oleh Pustakawan
Melawat ruang Teabrary, Aras 1
Lawatan sekitar perpustakaan

Lawatan berpandu oleh Pustakawan
Kaunter Sumber Media, Aras 4

Ruang bacaan di Aras 4

Lawatan sekitar perpustakaan

Penerangan oleh pustakawan

Penerangan oleh pustakawan di setiap aras

Lawatan berpandu sekitar perpustakaan

Ruang majalah edisi semasa

Pelawat melihat jurnal berjilid

Pelawat melihat jurnal edisi semasa

Rak jurnal berjilid

Pelawat melihat koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan

Bergambar kenangan bersama Pustakawan