Wednesday, October 17, 2012

Koleksi Maklumat Pilihan di Perpustakaan Tuanku Bainun

Koleksi Maklumat Pilihan (Special Information Packaging) yang disediakan oleh Unit Perundingan Penyelidikan Penguna, Bahagian Pengurusan Perkhidmatan & Maklumat , Perpustakaan Tuanku Bainun yang dibangunkan sejak tahun 2010 hingga kini  mengandungi pelbagai maklumat pilihan yang telah dikumpul bagi keperluan maklumat semasa bagi kegunaan pelanggan perpustakaan.

Pembangunan koleksi ini merangkumi pelbagai maklumat khusus berkaitan dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris khususnya. Bahan maklumat yang boleh diperolehi daripada koleksi ini adalah bentuk keratan akhbar (newspaper clupping), keratan artikel majalan (magazine article), laporan tahunan (annual report) dan sebagainya. 

Koleksi maklumat pilihan ini boleh di akses melalui My Account Login di Pustaka Knowledge Portal Perpustakaan Tuanku Bainun dan klik pada EZPorzy Online Database pada tautan PTB ISyS. Sekiranya pengguna mengakses dalam rangkaian universiti (campus network), anda boleh terus klik pada Pangkalan Data I-Sys.

Dibawah dinyatakan beberapa koleksi yang telah dibangunakan iaitu:


Berita UPSI
Koleksi ini merupakan himpunan keratan akhbar dari akhbar arus perdana yang menceritakan berkaitan dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang diimbas dan digitalkan.


Pro Canselor UPSI – Tan Sri Dr. Yahaya Ibrahim 
Koleksi khas yang dibangunkan.Bahan maklumat yang boleh didapati dalam koleksi ini adalah dalam bentuk keratan akhbar, keratan artikel dari majalah dan buku tahunan. Ia banyak menceritakan berkaitan dengan Pro Canselor dan juga Kirby.

Koleksi Artikel – Prof Dato’ Dr. Zakaria Kasa
Koleksi Khas yang menghimpunkan artikel keratan akhbar berkaitan dengan Pro Canselor UPSI yang juga Ketua Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan, Majlis Profesor Negara.
 
Koleksi Artikel - Majlis Profesor Negara
Koleksi berkaitan dengan Majlis Profesor Negara yang diterbitkan di media massa. Ia menghimpunkan maklumat berkaitan 14 Kluster yang terdapat dalam Majlis Profesor Negara.

Koleksi Artikel - Penyandang Kursi Za'Ba
Koleksi ini adalah artikel hasil tulisan penyandang Kursi Za'Ba yang diterbitkan di media cetak. Ia dikumpulkan untuk membantu pengguna dalam pencarian maklumat.
 
 
Koleksi Sasterawanan Negara
Koleksi Khas ini dibangunkan untuk menghimpunkan bahan dan maklumat berkaitan dengan Sasterawan Negara.
 
 
 
Koleksi Maklumat - Belanjawan Negara
Koleksi ini menghimpunkan bahan - bahan berkaitan dengan laporan belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri untuk rujukan dan maklumat.  
 
  
 
 
Bahan maklumat ini dikumpulkan bagi membantu para penyelidikan dan pelajar dalam mendapatkan maklumat yang tepat untuk membantu pembelajaran dan penyelidikan.
 
Maklumat disediakan oleh:
Unit Perundingan Penyelidikan Pengguna
Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Maklumat