Thursday, November 8, 2012

Penambahbaikan akses ke EzProxy


Adalah dimaklumkan bahawa akses terhadap EzProxy melalui http://ezpustaka.upsi.edu.my telah ditambah baik. Kini, setiap pengguna yang mempunyai email rasmi UPSI (Zimbra) yang mempunyai akhiran upsi.edu.my, termasuk bagi PTj dan Fakulti yang mempunyai alamat emel sendiri; boleh mengakses EzProxy secara terus tanpa melalui Pustaka Portal.

Pengguna berkenaan perlulah memasukkan alamat penuh emel. Berikut adalah beberapa contoh (termasuk contoh pengguna di PTj dan fakulti)
b) pengguna@ict.upsi.edu.my (Pusat ICT)
c) pengguna@fsmt.upsi.edu.my (Fakulti Sains dan Matematik)

Kata laluan adalah sepertimana katalaluan emel pengguna berkenaan.

Sekiranya timbul sebarang permasalahan, mohon diajukan menerusi emel ke pustaka@upsi.edu.my

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA
PERPUSTAKAAN TUANKU BAINUN