Monday, March 28, 2016

Lawatan pelajar dan pensyarah dari Geomatika University College pada 28hb Mac 2016. Lawatan disertai seramai 44 orang pelajar dan pensyarah


Taklimat ringkas perpustakaan di sampaikan oleh Ketua Unit Promosi dan Seranta
Taklimat ringkas perpustakaan di sampaikan oleh Ketua Unit Promosi dan Seranta

Pelajar mendengar taklimat yang disampaikan
Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan sekitar perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Pensyarah bertanyakan sesuatu mengenai perpustakaan

Penerangan lebih lanjut mengenai perpustakaan oleh Ketua Unit Promosi dan Seranta

Ruang novel di aras 4 sentiasa menjadi tempat kesukaan pelawat dan juga pelajar

Lawatan sekitar perpustakaan
Ruang koleksi media di aras 4
Ruang koleksi media di aras 4

Lawatan sekitar perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Pelajar praktikal UiTM turut membantu mengendalikan lawatan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan

Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Bergambar kenangan
Bergambar kenangan