Thursday, March 24, 2016

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad, Kuala Terengganu pada 24hb Mac 2016. Lawatan terdiri daripada 41 orang pelajar dan 4 orang guru.

Taklimat ringkas mengenai Perpustakaan Tuanku Bainun disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Pelajar mendengar taklimat yang disampaikan

Pelajar mendengar taklimat yang disampaikan

Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan

Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan

Penerangan mengenai 'Knowledge Cafe'

Pelajar mendengar penerangan yang disampaikan

Penerangan mengenai perkhidmatan yang terdapat di 'Knowledge Cafe'

Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan

Penerangan mengenai koleksi tesis dan arkib universiti

Penerangan mengenai koleksi tesis dan arkib universiti

Guru-guru yang mengiringi pelajar

Penerangan koleksi tesis disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Penerangan koleksi tesis disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Di dalam bilik tesis

Di dalam bilik tesis

Di bawa melawat persekitaran perpustakaan

Koleksi novel

Koleksi novel

Ucapan terima kasih di akhir lawatan