Friday, April 1, 2016

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada pelajar-pelajar Kolej Jaiputra, Kota Bharu Kelantan pada 01hb April 2016. Lawatan terdiri daripada 44 orang pelajar

Pelajar mendengar taklimat perpustakaan

Taklimat perpustakaan disampaikan oleh kakitangan perpustakaan

Pelajar mendengar taklimat perpustakaan

Lawatan di dalam perpustakaan

Lawatan di dalam perpustakaan

Pelajar mencuba carian bahan melalui OPAC

Pelajar mencuba carian bahan melalui OPAC

Bilik kerja Sumber Media
Pelajar melihat koleksi sumber media
Mendengar penerangan daripada pegawai bertugas

Penerangan mengenai koleksi sumber media oleh kakitangan perpustakaan
Kakitangan perpustakaan menjawab pertanyaan daripada pelajar