Friday, May 6, 2016

berita@pustaka --- Gangguan Perkhidmatan Portal Perpustakaan

Assalamualaikum/Selamat Sejahtera,

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaran elektrik dan pembaikan Hotspot di pencawang UPSI No.1 oleh pihak TNB Tanjung Malim yang melibatkan rangkaian Perpustakaan Tuanku Bainun akan dilakukan pada 8 Mei 2016 jam 6:00 petang hingga 11: 00 malam. 

Sehubungan itu, perkhidmatan portal perpustakaan akan mengalami gangguan berikutan kerja-kerja tersebut.

Sekian, terima kasih.
=============================================

Library Portal Service Interruption : 8th May 2016 

Please be informed that electrical maintenance works by TNB Tanjong Malim which involves Tuanku Bainun Library server is scheduled to be done on the 8th May 2016 at 6:00 pm until 11:00 pm.

Therefore, library portal service will be interrupted. 

Sorry for the inconvenience!

Thank you.