Monday, May 30, 2016

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Budi, Gombak Selangor yang telah di bawa oleh Dreams Management & Motivation Consultancy, sebuah badan swasta yang mengendalikan program motivasi. Lawatan telah diadakan pada 30hb Mei 2016 dan terdiri daripada 180 orang pelajar

Taklimat ringkas perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan
Taklimat ringkas perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan
Pelajar yang menyertai lawatan
Perunding motivasi daripada Dreams Management & Motivaton Consultancy
Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan sekitar perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan sekitar perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan