Friday, September 23, 2016

Lawatan SMK Agama Miri, Sarawak

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada pelajar-pelajar SMK Agama Miri, Sarawak pada 23hb September 2016. Lawatan terdiri daripada 38 orang terdiri daripada pelajar dan guru pengiring

Taklimat ringkas perpustakaan oleh Pembantu Pustakawan Kanan
Pelajar-pelajar mendengar taklimat perpustakaan
Pelajar menyalin maklumat yang disampaikan

Pembantu Pustakawan Kanan menyampaikan taklimat perpustakaan
Pelajar yang mengikuti lawatan
Lawatan sekitar perpustakaan
Penerangan disampaikan oleh pelajar UPSI dari Majlis Mahasiswa Kolej

Penerangan disampaikan oleh pelajar UPSI dari Majlis Mahasiswa Kolej

Siswa/siswi UPSI yang mengiring lawatan pelajar sekolah