Saturday, November 19, 2016

Lawatan SMK Lepar & SMK Paloh, Pahang

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lepar dan Sekolah Menengah Kebangsaan Paloh, Pahang. Lawatan yang dikendalikan oleh Majlis Mahasiswa Kediaman Luar Kampus UPSI terdiri daripada 84 orang pelajar dan guru dari kedua-dua buah sekolah.

Pelajar berkumpul di ruang pameran, aras 1 perpustakaan

Taklimat perpustakaan disampaikan oleh pustakawan bertugas

Mendengar taklimat yang disampaikan
Pelajar kedua-dua buah sekolah berkenaan

Exco Majlis mahasiswa Kediaman Luar Kampus UPSI yang mengendalikan lawatan berpandu sekitar perpustakaan
Lawatan berpandu sekitar perpustakaan

Lawatan berpandu sekitar perpustakaan
Penerangan disampaikan oleh pengiring lawatan