Tuesday, June 29, 2010

Informasi terkini di halaman kandungan jurnal langganan PTB

Halaman kandungan jurnal terkini merupakan satu lagi inisiatif PTB untuk mempromosikan jurnal yang dilanggan. Halaman ini menyenaraikan artikel-artikel yang dimuatkan dalam keluaran berkenaan. Pelanggan PTB boleh mendapatkan artikel teks penuh dalam jurnal tersebut di Koleksi Terbitan Bersiri, Aras 2, PTB. Sila klik pada judul jurnal di bawah untuk mendapatkan halaman kandungan berkenaan. Terima kasih.