Monday, December 6, 2010

Gangguan operasi perkhidmatan atas talian PTB

Tarikh : Selasa 7 Disember 2010
Masa : Bermula jam 2.00 petang sehingga 5.00 petang

Gangguan capaian operasi melibatkan :
1. Pustaka Knowledge Portal (WebOPAC sahaja)
2. UPSI Digital Collections

Gangguan adalah disebabkan oleh simulasi pemulihan bencana UPSI-Jaring bagi Sistem Maklumat Bersepadu UPSI yang akan diadakan.

Walaubagaimanapun, capaian EZProxy adalah tidak terlibat di dalam gangguan ini anda tuan/puan boleh mengaksesnya seperti biasa. Tuan/puan disaran untuk membuat pembaharuan pinjaman dengan segera bagi mengelakkan sebarang komplikasi.

Harap maklum.