Friday, June 10, 2011

Pro Chancellor of UPSI, Tan Sri Dr. Yahaya Ibrahim in Malaysian Business

Tan Sri Dr. Yahaya Ibrahim
Once a teacher, Always a teacher
for full article Click here

Unit Perundingan Penyelidikan Pengguna
Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Maklumat
----------------------------------------------------------