Monday, August 8, 2016

Perpustakaan Tuanku Bainun (PTB) mengalu-alukan kedatangan pelajar Sarjana dan Kedoktoran Tajaan Bunda Paud Acheh dari Aceh Indonesia seramai 24 orang ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pelajar terdiri daripada 17 orang yang mengikuti Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak dan 7 orang Doktor Falsafah Pendidikan Awal Kanak-kanak. Orientasi dan taklimat mengenai perpustakaan diadakan di PTB pada 8hb Ogos 2016.


Pelajar diberikan risalah mengenai perpustakaan
Pelajar diberikan risalah mengenai perpustakaan
Taklimat awal mengenai perpustakaan disampaikan oleh Pustakawan Unit Promosi dan Seranta
Pustakawan menunjukkan cara untuk mencari bahan menggunakan OPAC
Pelajar mencuba OPAC
Pelajar mencuba OPAC dengan bantuan pustakawan
Pelajar mencuba OPAC
Pelajar mencuba OPAC dengan bantuan pustakawan
Taklimat dan lawatan sekitar perpustakaan
Taklimat dan lawatan sekitar perpustakaan
Taklimat dan lawatan sekitar perpustakaan
Pustakawan memberikan penerangan mengenai aplikasi OffPAC
Pustakawan memberikan penerangan mengenai aplikasi OffPAC
Ruangan koleksi tesis di aras 2 perpustakaan
Ruangan koleksi tesis di aras 2 perpustakaan
Ruang bacaan perpustakaan
Diluar makmal IT, Perpustakaan Tuanku Bainun
Taklimat akhir sebelum sessi Pendidikan Pengguna diadakan di dalam Makmal IT
Sessi pendidikan pengguna disampaikan oleh Pustakawan Kanan Bahagian Perkhidmatan Sokongan AKademik dan Seranta
Pustakawan memberikan maklumat terperinci mengenai perkhidmatan perpustakaan
Pelajar-pelajar mengikuti taklimat dan mencari bahan menerusi komputer yang disediakan
Perhatian diberikan ketika sessi taklimat
Mencuba sendiri pencarian maklumat melalui perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh perpustakaan
Carian dilakukan dengan bantuan daripada pustakawan
Antara pelajar yang sudah berusia emas tapi masih lagi belum jemu menambah ilmu
Mengakses web portal pustaka