Thursday, November 16, 2017

Lawatan Universitas Islam Negeri Al-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

16 November 2017 -- Perpustakaan Tuanku Bainun telah menerima lawatan daripada pelajar Universitas Islam Negeri Al-Raniry, Banda Aceh, Indonesia seramai 11 orang. Lawatan ini telah dibawa oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni UPSI ke perpustakaan pada jam 3.00 petang

Taklimat perpustakaan oleh Pustakawan Kanan

Lawatan berpandu sekitar perpustakaan

Bergambar kenangan di dalam perpustakaan

Penerangan mengenai perpustakaan  oleh pustakawan