Wednesday, March 30, 2016

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Mas, Terengganu pada 30hb Mac 2016. Lawatan adalah seramai 30 orang termasuk pelajar dan guru pengiring

Taklimat ringkas mengenai perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Taklimat perpustakaan

Di bawa melawat sekitar perpustakaan oleh pelajar UPSI daripada Persatuan Bahasa Melayu (PERBAYU)

Melawat sekitar perpustakaan
Penerangan diberikan oleh pelajar UPSI
Melawat sekitar perpustakaan
Mendengar penerangan yang diberikan


Puan Nora menunjukkan cara penggunaan Mesin Pinjaman Layandiri
Cara penggunaan Mesin Pinjaman Layandiri

Pencarian bahan di OPAC
Pencarian bahan di OPAC

Pencarian bahan di OPAC

Tuesday, March 29, 2016

Perpustakaan Tuanku Bainun menerima lawatan daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Tinggi Kuala Kubu Bharu Selangor pada 29hb Mac 2016. Lawatan terdiri daripada 18 orang pelajar dan 4 orang guru

Taklimat ringkas perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Pelajar mendengar taklimat daripada Pembantu Perpustakaan Kanan

Taklimat ringkas perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Pelajar mendengar taklimat daripada Pembantu Perpustakaan Kanan

Puan Nora menerangkan cara-cara mendapatkan bahan bacaan menerusi OPAC
Pelajar praktikal, Cik Shahazliza turut membantu memberi penerangan tentang penggunaan OPAC

Penerangan penggunaan OPAC
Penerangan penggunaan OPAC

Pelajar mencuba pencarian bahan di OPAC
Penerangan penggunaan OPAC

Monday, March 28, 2016

Lawatan pelajar dan pensyarah dari Geomatika University College pada 28hb Mac 2016. Lawatan disertai seramai 44 orang pelajar dan pensyarah


Taklimat ringkas perpustakaan di sampaikan oleh Ketua Unit Promosi dan Seranta
Taklimat ringkas perpustakaan di sampaikan oleh Ketua Unit Promosi dan Seranta

Pelajar mendengar taklimat yang disampaikan
Lawatan sekitar perpustakaan
Lawatan sekitar perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Pensyarah bertanyakan sesuatu mengenai perpustakaan

Penerangan lebih lanjut mengenai perpustakaan oleh Ketua Unit Promosi dan Seranta

Ruang novel di aras 4 sentiasa menjadi tempat kesukaan pelawat dan juga pelajar

Lawatan sekitar perpustakaan
Ruang koleksi media di aras 4
Ruang koleksi media di aras 4

Lawatan sekitar perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Pelajar praktikal UiTM turut membantu mengendalikan lawatan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan
Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Lawatan sekitar perpustakaan

Taklimat ringkas di setiap aras perpustakaan

Bergambar kenangan
Bergambar kenangan

Friday, March 25, 2016

Lawatan pelajar sekolah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Semanggol, Perak pada 25hb Mac 2016. Lawatan disertai seramai 80 orang pelajar serta 8 orang guru


Pengenalan mengenai perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Pengenalan mengenai perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Perpustakaan Kanan

Pelajar mendengar taklimat pengenalan yang disampaikan

Pelajar-pelajar yang menyertai lawatan ke perpustakaan

Pelajar mendengar taklimat pengenalan yang disampaikan

Pelajar-pelajar mencuba mencari bahan melalui OPAC

Pelajar-pelajar mencuba mencari bahan melalui OPAC

Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan
Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan
Informasi mengenai koleksi tesis dan arkib universiti
Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan
Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan
Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan
Pelajar di bawa melawat sekitar perpustakaan
Pelajar-pelajar bersantai di ruang novel

Beberapa orang pelajar bertanya mengenai koleksi di perpustakaan