Tuesday, July 11, 2017

Pemilihan Buku oleh Pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia

11 Julai 2017 -- Bahagian Perolehan, Perpustakaan Tuanku Bainun telah turun padang ke Fakulti Pembangunan Manusia di Kampus Sultan Azlan Shah untuk memberi peluang kepada pensyarah membuat pemilihan buku-buku yang sesuai, untuk dibeli oleh perpustakaan sebagai bahan rujukan dan pinjaman pelajar-pelajar

Pembekal buku yang mengambil bahagian di dalam pemilihan buku-buku oleh pensyarah

Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof. Madya Dr. Md Amin bin Md Taff meluangkan masa melihat buku-buku yang dibawa oleh pembekal buku untuk pemilihan oleh pensyarah

Pensyarah FPM memilih buku-buku yang sesuai untuk P&P

Suasana di lobi bawah FPM