Monday, November 13, 2017

Lawatan Delegasi Aceh, Indonesia

13 November 2017 -- Perpustakaan Tuanku Bainun telah menerima lawatan daripada delegasi Aceh yang terdiri daripada guru dan pengetua Sekolah-sekolah Aceh, Indonesia seramai 30 orang . Lawatan ini telah dibawa oleh Fakulti Pembangunan Manusia UPSI ke perpustakaan pada jam 4.00 petang

Taklimat perpustakaan disampaikan oleh Pustakawan kanan

Bergambar kenangan di dalam perpustakaan


Penerangan dan lawatan berpandu sekitar perpustakaan