Friday, November 10, 2017

Lawatan Sekolah Rendah Islam Islah, Pendang, Kedah

10 November 2017 -- Perpustakaan Tuanku Bainun telah menerima lawatan daripada pelajar Sekolah Rendah Islam Islah, Pendang, Kedah seramai 115 orang termasuk pelajar dan guru pengiring. Lawatan ini telah dibawa Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Zaaba UPSI ke perpustakaan pada jam 10.00 pagi

Takilmat ringkas perpustakaan disampaikan oleh Pembantu Pustawakan Kanan di kawasan tangga perpustakaan

Pelajar-pelajar yang mengikuti lawatan

Berkumpul di ruang legar aras 1

Lawatan sekitar perpustakaan di bawa oleh pelajar UPSI