Sunday, November 5, 2017

Lawatan Mahasiswa Universiti Sains Malaysia

5 November 2017 -- Perpustakaan Tuanku Bainun telah menerima lawatan daripada pelajar Mahasiswa Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Sejarah), Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang seramai 30 orang termasuk pelajar dan pensyarah pengiring. Lawatan ini telah dibawa Persatuan Mahasiswa Sejarah UPSI ke perpustakaan pada jam 10.00 pagi


Taklimat ringkas perpustakaan di sampaikan oleh Pembantu PustakawanLawatan berpandu dan penerangan oleh Pembantu Pustakawan